Skip to main content
x

የኢትዮጵያን የጥራት ሽልማት አስገዳጅ የሚያደርግ ረቂቅ ሕግ ተዘጋጀ

በመንግሥት ልዩ ልዩ የግንባታ ፕሮጀክቶች ውስጥ የሚሳተፉ አምራቾችና አገልግሎት ሰጪዎች በተለይም የግንባታ ተቋራጮች ራሳቸውን በኢትዮጵያ የጥራት ሽልማት ድርጅት ካላስፈተሹ በቀር ወደ ጨረታ እንዳይገቡ የሚያስገድድ ረቂቅ ሕግ ተዘጋጀ፡፡