Skip to main content
x

የውጭ ምንዛሪ ለውጡ የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ወጪን አናረ

በቅርቡ በውጭ ምንዛሪ ላይ በተደረገው የ15 በመቶ ለውጥ ምክንያት፣ በየካቲት 2010 ዓ.ም. ለሚደረገው አራተኛው የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ እንዲያገለግሉ የተገዙ 180 ሺሕ ታብሌት ኮምፒዩተሮችና 128 ሺሕ ፓወር ባንኮች ዋጋ በ144 ሚሊዮን ብር አደገ፡፡