Skip to main content
x

ህልም የተሳካበት ጥንካሬ

በ20ዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች ናቸው፡፡ የሕይወት ጥሪያቸውን ተከትለው ታሪክ ሠርቶ ለማለፍ የቆረጡ ይመስላሉ፡፡ ከፊታቸውም ጥንካሬና ተስፋ ይነበባል፡፡ ኤክስሀብ አዲስ የተባለው የማኅበረሰብ ሥራ ፈጠራ ማበልፀጊያ ማዕከል (Social Entrepreneurship Business Incubation Center) ቅዳሜ ጥቅምት 18 ቀን 2010 ዓ.ም በሞርኒንግ ስታር ሕንፃ ላይ አዘጋጅቶ በነበረው ፕሮግራም ላይ አብዛኛዎቹ የተገኙት ‹‹የሐበሻ ቀጠሮ›› በሚባለው ብሂል አርፍደው ሳይሆን በሰዓቱ ነው፡፡