Skip to main content
x

አዋሽ ኢንሹራንስ የግል ኢንዱስትሪውን ሲመራ ኅብረት ኢንሹራንስ በ70 ሚሊዮን ብር ይከተላል  

በኢንሹራንስ ኢንዱስትሪው ውስጥ ከ22 ዓመታት በላይ የዘለቀው አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ፣ በ2009 ዓ.ም. ከአገሪቱ የግል ኢንሹራንስ ኩባንያዎች በአረቦን ገቢና በትርፍ መጠን ለአምስተኛ ጊዜ ቀዳሚ ለመሆን እንደቻለ ገለጸ፡፡ ኅብረት ኢንሹራንስ በበኩሉ የ70 ሚሊዮን ብር ትርፍ አስመዝቧል፡፡