Skip to main content
x

የፖለቲካ አለመረጋጋቱ ዳፋ በኢኮኖሚው ላይ ውስብስብ ችግር እንዳያመጣ ሥጋት ፈጥሯል

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዥ አቶ ተክለ ወልድ አጥናፉ በጥቅምት ወር 2007 ዓ.ም.፣ ሰፊ የሆነውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በመጣበት ዕድገት ለማስቀጠል ከ700 ቢሊዮን ብር በላይ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል ብለው ነበር፡፡

በመሠረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት መስክ ለውጦችን ያመላከተው የስታትስቲክስ ኤጀንሲ ጥናት በርካታ ጉድለቶች እንዳሉ ጠቆመ

በለጋሾችና በኢትዮጵያ መንግሥት በሚመደብ በጀት ሲተገበሩ በቆዩት የመሠረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት ላይ በየጊዜው ለውጦች ቢመዘገቡም፣ በርካታ ጉድለቶች እንደሚታዩ የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ጥናት አመላከተ፡፡ ትምህርት ሚኒስቴር በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ረገድ አፋርና ሶማሌ ክልሎችና የድሬዳዋ አስተዳደር ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ አስታውቋል፡፡