Skip to main content
x

የኢ ቪዛ አገልግሎት መስጠት ተጀመረ 

ከተለመደው የቆየ አሠራሩ ወጣ በማለት ዘመናዊ አገልግሎት አሰጣጥ መከተል የጀመረው የኢሚግሬሽንና ዜግነት ጉዳዮች ዋና መምርያ፣ የውጭ ዜጎች ቪዛ ለማግኘት በድረ ገጽ መጠቀም የሚችሉበትን አሠራር መተግበር ጀምሯል፡፡

የኢትጵያ ቪዛ በድረ ገጽ መሰጠት ተጀመረ

ከየትኛውም የዓለም ክፍል ያሉ የውጭ አገር ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት በድረ ገጽ (ኦንላይን) ቪዛ እንዲያገኙ የሚያስችላቸው ዘመናዊ አገልግሎትን ቅዳሜ ሰኔ 2 ቀን 2010 ዓ.ም. በይፋ ተጀመረ፡፡

የኢሚግሬሽንና ዜግነት ጉዳዮች ዋና መምርያ ይህን አገልግሎት በይፋ ከመጀመሩ በፊት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር ለ18 ወራት ሙከራ ላይ የቆየ መሆኑ ተገልጿል፡፡

ለኮንፈረንስና ለጉብኝት ኢትዮጵያ ለሚመጡ ቪዛ በቦሌ ኤርፖርት ማግኘት የሚችሉበት አሠራር መመቻቸቱ ተነገረ

ከአፍሪካ አገሮች ለኮንፈረንስ፣ እንዲሁም ከአውሮፓና ከአሜሪካ ለጉብኝት ኢትዮጵያ ለሚመጡ ቪዛ በቦሌ ኤርፖርት የሚያገኙበት አሠራር መመቻቸቱን፣ የኢምግሬሽንና ዜግነት ጉዳዮች ዋና መምርያ አስታወቀ፡፡