Skip to main content
x

የነጋዴውና የግብር ሰብሳቢው ውሎ

ሚያዝያ 8 ቀን 2010 ዓ.ም. ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) ከንግዱ ኅብረተሰብ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ፣ በርካታ ጥያቄዎች እንደቀረቡ ይታወሳል፡፡ ከቀረቡት ጥያቄዎችም በርካቶቹ የመሬትና የፋይናንስ አቅርቦት ችግሮችን የተመለከቱ ነበሩ፡፡ የጉምሩክ አሠራርን በተመለከተም በርካታ ችግሮች ተነስተዋል፡፡

በወንጀል ተጠርጥረው የተከሰሱት ቻይናዊ ክሳቸው እንዲቋረጥላቸው ለመንግሥት አቤቱታ አቀረቡ

ሕግን በመጣስ ከ2003 ዓ.ም. እስከ 2007 ዓ.ም. ድረስ ባሉት የግብር ዘመናት አሳውቆ መክፈል የነበረበትን 4,013,586 ብር የትርፍ ገቢ ግብርን ባለመክፈሉ ክስ ከተመሠረተበት ሲሲኤስ ኮም ሰርቪስ ሶሉዩሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ጋር ክስ የመሠረተባቸው ቻይናዊ፣ ክሳቸው እንዲቋረጥላቸው ለመንግሥት አቤቱታ አቀረቡ፡፡