Skip to main content
x

የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለሥልጣን ከፍተኛ ግብር ተጥሎብናል ያሉ አገልግሎት ሰጪዎችን ጉዳይ ዳግም አያለሁ አለ

የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለሥልጣን በቀን ገቢ ግምት ላይ ተመሥርቶ በዝቅተኛ ግብር ከፋዮች ላይ የተጣለውን ከ90 በመቶ የታክስ ገቢ መሰብሰቡን ቢገልጽም፣ አገልግሎት በሚሰጡ ነጋዴዎች ላይ የተጣለው ታክስ ከአቅም በላይ መሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎችን በማግኘቱ በድጋሚ ለመመልከት መወሰኑን አስታወቀ፡፡

የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለሥልጣን ወደ ከተማው ቢመለስም የግብር ከፋዮች ቅሬታ ቀጥሏል

የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ባለሥልጣን ከፌዴራል መንግሥት ተለይቶ እንዲመለስ ካስገደዱ ምክንያቶች መካከል የግብር ከፋዮች ቅሬታ ዋነኛው ቢሆንም፣ የግብር ከፋዮች ቅሬታ ግን አሁንም ጎልቶ እየተሰማ ነው፡፡

የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለሥልጣን የአነስተኛ ግብር ከፋዮችን አብዛኛውን ቅሬታ መፍታቱን አስታወቀ

ከኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን በመውጣት እንደገና እንደ አዲስ እንዲደራጅ የተደረገው የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለሥልጣን፣ ባለፈው ዓመት ከፍተኛ ተቃውሞ ያስነሳውና የቀን ገቢ ግምት ላይ ተመሥርቶ የሚሰላው ታክስ ላይ ሲነሱ የቆዩ ቅሬታዎች ላይ ምላሽ ሲሰጥ መቆየቱን አስታውቋል፡፡

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለ2011 በጀት ዓመት 44.7 ቢሊዮን ብር የታክስ ገቢ አቀደ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2011 በጀት ዓመት ከታክስ ገቢ 44.7 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ማቀዱን ይፋ አደረገ፡፡ የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለሥልጣን ዳይሬክተር አቶ ሺሰማ ገብረ ሥላሴ እንደተናገሩት፣ 22.5 ቢሊዮን ብር የሚሆነው ገቢ ከቀጥታ ታክስ የሚሰበሰብ ሲሆን፣ 11 ቢሊዮን ብር ደግሞ ቀጥተኛ ካልሆኑ ታክሶች የሚሰበሰብ ነው፡፡

የነጋዴውና የግብር ሰብሳቢው ውሎ

ሚያዝያ 8 ቀን 2010 ዓ.ም. ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) ከንግዱ ኅብረተሰብ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ፣ በርካታ ጥያቄዎች እንደቀረቡ ይታወሳል፡፡ ከቀረቡት ጥያቄዎችም በርካቶቹ የመሬትና የፋይናንስ አቅርቦት ችግሮችን የተመለከቱ ነበሩ፡፡ የጉምሩክ አሠራርን በተመለከተም በርካታ ችግሮች ተነስተዋል፡፡

በወንጀል ተጠርጥረው የተከሰሱት ቻይናዊ ክሳቸው እንዲቋረጥላቸው ለመንግሥት አቤቱታ አቀረቡ

ሕግን በመጣስ ከ2003 ዓ.ም. እስከ 2007 ዓ.ም. ድረስ ባሉት የግብር ዘመናት አሳውቆ መክፈል የነበረበትን 4,013,586 ብር የትርፍ ገቢ ግብርን ባለመክፈሉ ክስ ከተመሠረተበት ሲሲኤስ ኮም ሰርቪስ ሶሉዩሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ጋር ክስ የመሠረተባቸው ቻይናዊ፣ ክሳቸው እንዲቋረጥላቸው ለመንግሥት አቤቱታ አቀረቡ፡፡