Skip to main content
x

ለ100 ሺዎች የሥራ ዕድል የመፍጠር ጅማሮ በአዲስ አበባ

በአዲስ አበባ ከመሬት አቅርቦት፣ ከግንባታ ፈቃድ፣ ከገንዘብ እጥረትና ከቴክኖሎጂ ኋላቀርነት ጋር የተያያዙ ችግሮች ለበርካታ ዜጎች የሥራ ዕድል እንዳይፈጠር ምክንያት ሆነዋል፡፡ የሚፈጠሩ የሥራ ዕድሎችም ቢሆኑ የከተማዋን ነዋሪ ጨምሮ በየዕለቱ ከየክልሉ እየፈለሱ ከተማዋን መኖሪያቸው ያደረጉ ወጣቶችና ሴቶችን ማስተናገድ አልቻሉም፡፡ በመሆኑም እንደ አንድ ማስተንፈሻ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች መደበኛ ባልሆኑ ንግዶች ተጨናንቀው ይታያሉ፡፡