Skip to main content
x

በዘፈቀደ የሚመራው የግንባታ አካባቢ ደኅንነት

በግንባታው አካባቢ የሚታየው የደኅንነት አጠባበቅ እንዝህላልነት ለብዙዎች ሞትና አካል ጉዳት ምክንያት እየሆነ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ያሉት የሥራ ላይ የደኅንነት ሕግ፣ የግንባታ ፖሊሲ እንዲሁም ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ የሥራ ላይ ደኅንነት ሕጎች ከወረቀት አለመዝለላቸውም፣ በግንባታው ዘርፍ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እመርታ እያስመዘገበች በምትገኘው አገር፣ ለብዙዎች ሞትና ጉዳት አስተዋጽኦው የጎላ ነው፡፡