Skip to main content
x

የቱሪዝም ዘርፉ አኃዞች

በአገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ትልቅ ሚና እንዲኖራቸው ከሚፈለጉ ዘርፎች አንዱ ቱሪዝም ነው፡፡ ዘርፉ እንዲኖረው የሚፈለገው ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንዲሆን ስለተፈለገ፣ ከሦስት ዓመታት በፊት ለየት ያለ አካሄድ መከተል ጀምሯል፡፡ ይኸውም በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚመራና በዓመት ሁለት ጊዜ የሚሰበሰብ የቱሪዝም ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት የሚባል ተቋም ተመሥርቷል፡፡ የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ፣ ዘርፉ በቀጥታም በተጓዳኝም የሚመለከታቸው አገሪቱ ባለሥልጣናት፣ የክልል ፕሬዚዳንቶች፣ የየክልሉ የባህልና ቱሪዝም ዘርፍ ኃላፊዎች በምክር ቤቱ አባል ሆነው በየስድስት ወራት እየተገናኙ ይመክሩበታል፡፡