Skip to main content
x

የልብስ ሰፊዎቹ ስኬት

ቦሌ አካባቢ ከሚገኙ ግዙፍ ሕንፃዎች በአንደኛው ነው፡፡ ሕንፃው የተለያዩ ሱቆች፣ ካፌዎችና ሬስቶራንቶች እንዲሁም ፋርማሲና ሌሎችም አገልግሎት በሚሰጡ ሱቆችና ድርጅቶችን ይዟል፡፡ ቅንጡ ከሚባለው ከዚህ ሕንፃ ግርጌ ጨለማ ከዋጠው ሰፊ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ጥግና ጥግ የመጋዘኖችና ልብስ ስፌት ሱቆች ይገኛሉ፡፡ መጋዘኖቹን የሚጠቀሟቸው የላይኛውን የህንፃውን ክፍል የተከራዩ ሬስቶራንቶችና መጠጥ ቤቶች ሲሆኑ፣ የስፌት ሱቆችን ደግሞ የተቀደደን የሚጠግኑ፣ የተበላሸ ስፌትን በትነው የሚያስተካክሉ ልብስ ሰፊዎች ናቸው፡፡