Skip to main content
x

የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ አጋርነት ቦርድ 6.5 ቢሊዮን ዶላር የሚጠይቁ 17 የኃይል ማመንጫና የፍጥነት መንገዶች በአጋርነት እንዲገነቡ ወሰነ

በቅርቡ ሥራ የጀመረው የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ አጋርነት ቦርድ፣ ከአምስት ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚጠይቁና ከ3,000 ሜጋዋት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩ 14 ሜጋ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ ከ1.1 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚወጣባቸው ሦስት የፍጥነት መንገዶች በጠቅላላው በ6.5 ቢሊዮን ዶላር ወጪ በመንግሥትና በግሉ ዘርፍ አጋርነት እንዲገነቡ ወሰነ።

ኢትዮጵያ ከቻይና ከምታገኘው ጥቅል ብድር ውስጥ የዕርዳታ ምጣኔው ከፍ ተደረገ

በከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ ለምትገኘው ኢትዮጵያ ከቻይና መንግሥት ከሚገኝ ጥቅል ኮንሴሽናል ብድር ውስጥ የዕርዳታ ምጣኔው ከፍ ተደረገላት፡፡ ቻይና ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ አገሮችን ተጠቃሚ የሚያደርግ፣ አዲስ የኮንሴሽናል ብድር ሥሌት ተግባራዊ ማድረጓ ታውቋል፡፡

ደካማ የወጪ ንግድና ዕዳ የተጫነው የመንግሥት በጀት

በአዲሱ በጀት ዓመት መንግሥት ከታክስ፣ ታክስ ካልሆኑ ምንጮች፣ ከብድርና ዕርዳታ ገቢ በመሰብሰብ ለዓመቱ የያዘው የበጀት መጠን ከ346 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሆነ አስታውቋል፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ይህንኑ በጀት አፅድቆለት አዲሱን የበጀት ዓመት መተግበር ከጀመረ ሁለተኛ ወሩን ይዟል፡፡

እንግሊዝ ለኢትዮጵያ የሥራ ዕድልና ለታክስ ማሻሻያ ፕሮግራም የሚውል የአራት ቢሊዮን ብር ዕርዳታ ሰጠች

የእንግሊዝ መንግሥት በኢትዮጵያ ለሚካሄዱ የሥራ ዕድል ፈጠራ ዘርፎች ብሎም ለታክስ ሥርዓቱ ማሻሻያ ፕሮግራም ድጋፍ የሚውል የ115 ሚሊዮን ፓውንድ ወይም የ4.025 ቢሊዮን ብር ዕርዳታ ሰጠ፡፡

ብሔራዊ ባንክ ከንግዱ ማኅበረሰብ አባላት ጋር በፋይናንስ ችግሮች ላይ ሊወያይ ነው

የንግድ ማኅበረሰቡ በፋይናንስ ተቋማት የብድር አሰጣጥና ሌሎች ችግሮች ላይ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች በማቅረባቸው፣ ከብሔራዊ ባንክ የሥራ ኃላፊዎች ጋር ምክክር ሊያደርጉ ነው፡፡

ሚያዚያ 8 ቀን 2010 ዓ.ም. ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) በሰጡት መመርያ፣ በፋይናንስ ተቋማት ላይ በቀረቡት አቤቱታዎች ላይ የብሔራዊ ባንክና የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ምላሽ እንዲሰጡበት አሳስበው ነበር፡፡

ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሳሰቢያ ተፈጻሚ እንዲሆን የተሰጠው የጊዜ ገደብ እስከ ግንቦት 30 ቀን 2010 ዓ.ም. ቢሆንም፣ እስካሁን ሳይካሄድ ቆይቷል፡፡

‹‹በባለሀብቶች ቤት ውስጥ ተከማችቶ የሚገኝ ሀብት ችግር ቢኖርበትም በሕግ አግባብ ምሕረት እናደርጋለን››

ዓርብ ሰኔ 29 ቀን 2010 ዓ.ም. ከቀትር በኋላ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረገው ስብሰባ የ2011 ዓ.ም. በጀት ፀድቋል፡፡ ለሚቀጥለው ዓመት ሥራ ላይ የሚውለው 346.9 ቢሊዮን ብር በጀት ከመፅደቁ በፊት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) በምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው የተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

ለንግዱ ኅብረተሰብ በአንዴ የቀረቡት 21 ረቂቅ የታክስ መመርያዎች

የኢትዮጵያ ገቢዎች ጉምሩክ ባለሥልጣንና የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር፣ ባልተለመደ አኳኋን 21 ረቂቅ መመርያዎችን በማሰናዳት ከንግዱ ኅብረተሰብ ጋር ምክክር አድርገዋል፡፡ ሰኔ 5 እና 6 ቀን 2010 ዓ.ም. ውይይት ከተደረገባቸው ረቂቅ መመርያዎች መከካል 11ዱ በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በኩል የቀረቡ ሲሆኑ፣ ቀሪዎቹ ረቂቅ መመርያዎችም በባለሥልጣኑ ለውይይት የቀረቡ ነበሩ፡፡

የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የአበል ማሻሻያ ረቂቅ አዘጋጅ

የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ከገቢ ግብር ነፃ የተደረጉ ገቢዎች አፈጻጸምን የተመለከተውን መመርያ በማሻሻል፣ የትራንስፖርትና ሌሎች አበሎችን ክፍያ የሚያሻሽል ተጨማሪ ተፈጻሚ ድንጋጌዎችን ያካተተ ረቂቅ መመርያ አዘጋጀ፡፡ ሚኒስቴሩ በአዲሱ ረቂቅ መመርያ የትራንስፖርት አበልና የመጓጓዧ ወጪን በተመለከተ እንደጠቀሰው፣ ከግብር ነፃ እንዲሆን በቀድሞ ድንጋጌው ላይ የተጠቀሰውን የቀን ውሎ አበል ጣሪያ ከ225 ወደ 500 ብር ከፍ ተደርጓል፡፡