Skip to main content
x

የዶሮ ክትፎ

ጥሬ ዕቃዎች አንድ ኪሎ ግራም የዶሮ ሥጋ ስድስት የሾርባ ማንኪያ ለጋ ቅቤ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ሚጥሚጣ ስድስት የሾርባ ማንኪያ ደረቅ ጠጅ ወይም ግማሽ ጆግ የቀረረ እርሾ (መዘፍዘፊያ)

የአበሻ ጐመን በጐድን አጥንት

3 መካከለኛ ጭልፋ (300 ግራም) በትልልቁ የተከተፈ የአበሻ ጐመን 2 ኪሎ ግራም በአጭር፣ በአጭሩ የተቆራረጠ የበግ፣ የበሬ ወይም የጥጃ የጐድን አጥንት 3 መካከለኛ ጭልፋ (300 ግራም) በቁመቱ የተከተፈ ቀይ ሽንኩር 1 መካከለኛ ጭልፋ (100 ግራም) በቁመቱ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት 4 ፍሬው ወጥቶ የተሰነጠቀ ቃርያ

የካሮት ጥብስ

2 ኩባያ ካሮት ተቀቅሎ የተፈጨ 1 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ የቀለጠ 1 የእንቁላል አስኳል የተመታ ½ የሻይ ማንኪያ ጨው የተፈጨ ዳቦ፣ ፐርሰሜሎ፣ ገውዝ

የአትክልት ኬክ

2 ኩባያ የፉርኖ ዱቄት 2 የሻይ ማንኪያ ፔኪንግ ፓውደር ½ የሻይ ማንኪያ ጨው ¼ ኩባያ ማርጋሪን ቅቤ 1 እንቁላል የተመታ

የዓሣ ኬክ

 1 ኩባያ ዓሣ ተቀቅሎ የተፈጨ  2 የሾርባ ማንኪያ የፉርኖ ዱቄት  1 ኩባያ ድንች ተቀቅሎ የተፈጨ  1 ዕንቁላል በመጠኑ የተመታ

የበሬ ችምችም

1 ኪሎ ግራም የታላቅ ወይም የሽንጥ ስጋ 4 መካከለኛ ጭልፋ የደቀቀ ቀይ ሽንኩርት 3 የሾርባ ማንኪያ ርጥብ ቅመም 2 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር ቅመም 1 የሾርባ ማንኪያ መከለሻ