Skip to main content
x

ድምፃዊ ኤፍሬም ታምሩ የቅጅ መብት ሕግ ጥሷል ተብሎ የፍትሐ ብሔር ቅጣት ተወሰነበት

ድምፃዊ ኤፍሬም ታምሩ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410/96 እና የተሻሻለውን አዋጀ ቁጥር 872/2007 አንቀጽ (41)ን ተላልፏል ተብሎ፣ የተመሠረተበትን የፍትሐ ብሔር ክስ ማስተባበል ባለመቻሉ ቅጣት ተወሰነበት፡፡

መንግሥት ያቀረበው የምሕረት መስጫ አዋጅ ሳይፀድቅ ፓርላማው ለእረፍት ተበተነ

በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ተጠርጥረው ለተያዙ፣ ለተፈረደባቸውና ሳይያዙ በውጭ አገር በስደት ለሚኖሩ ግለሰቦችና የሕግ ሰውነት ላላቸው አካላት ምሕረት ለመስጠት መንግሥት ያቀረበው የምሕረት መስጫ አዋጅ ሳይፀድቅ፣ ፓርላማው የዓመቱን የሥራ ጊዜውን አጠናቆ ለእረፍት ተበተነ፡፡

በኢትዮጵያና ሳዑዲ ዓረቢያ መካከል የሚደረገው የቤት ሠራተኞች ቅጥር ስምምነት አዋጅ ፀደቀ

በኢትዮጵያና በሳዑዲ ዓረቢያ መንግሥታት መካከል የቤት ሠራተኞችን ቅጥር አስመልክቶ፣ ከአንድ ዓመት በፊት የተደረገው ስምምነት ረቂቅ አዋጅ በፓርላማ ፀደቀ፡፡ በተለይ በሳዑዲ ዓረቢያ በኢትዮጵያውያን ላይ ከአራት ዓመታት በፊት ደርሶ በነበረው የሞት፣ አካል መጉደልና እንግልት ምክንያት የኢትዮጵያ መንግሥት ወደ መካከለኛው ምሥራቅ አገሮች የሚደረጉ ጉዞዎችን ማስቆሙ ይታወሳል፡፡

የተዘነጋውን የድሬዳዋ አስተዳደር የሥራ ዘመን ለማሻሻል ረቂቅ አዋጅ ቀረበ

ባለፈው ሳምንት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተዘንግቷል የተባለለት የድሬዳዋ አስተዳደር የሥራ ዘመን ለማራዘም ሲጠበቅ የነበረውን ቻርተር ለማሻሻል የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ፣ ማክሰኞ ሰኔ 26 ቀን 2010 ዓ.ም. ቀረበ፡፡

የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የአበል ማሻሻያ ረቂቅ አዘጋጅ

የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ከገቢ ግብር ነፃ የተደረጉ ገቢዎች አፈጻጸምን የተመለከተውን መመርያ በማሻሻል፣ የትራንስፖርትና ሌሎች አበሎችን ክፍያ የሚያሻሽል ተጨማሪ ተፈጻሚ ድንጋጌዎችን ያካተተ ረቂቅ መመርያ አዘጋጀ፡፡ ሚኒስቴሩ በአዲሱ ረቂቅ መመርያ የትራንስፖርት አበልና የመጓጓዧ ወጪን በተመለከተ እንደጠቀሰው፣ ከግብር ነፃ እንዲሆን በቀድሞ ድንጋጌው ላይ የተጠቀሰውን የቀን ውሎ አበል ጣሪያ ከ225 ወደ 500 ብር ከፍ ተደርጓል፡፡

የታክስና የጉምሩክ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ከ15 በላይ መመርያዎች ይፋ ሊሆኑ ነው

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ከ15 በላይ አዳዲስ ረቂቆችና ማሻሻያ የተደረገባቸውን መመርያዎች ለመተግበር ዝግጅት እያደረገ ነው፡፡ ባለሥልጣኑ ከጉምሩክና ከታክስ አስተዳደር ጋር ተግባራዊ ያደርጋቸዋል ተብሎ በሚጠበቁት በእነዚህ አዳዲስ መመርያዎችና ማሻሻያዎች ላይ፣ ከንግድ ኅብረተሰቡ ጋር እንደሚመክርባቸው ተገልጿል፡፡

ኢትዮጵያና ሳዑዲ ዓረቢያ የተፈራረሙበት የሠራተኛ ቅጥር ስምምነት አዋጅ ለፓርላማ ቀረበ

የኢትዮጵያና የሳዑዲ ዓረቢያ መንግሥታት ከኢትዮጵያ በሚሄዱ የቤት ሠራተኞች ቅጥርና የሠራተኛና አሠሪ መብቶችን በተመለከተ ያደረጉት ስምምነት ማፅደቂያ አዋጅ ለፓርላማ ቀረበ፡፡ ስምምነቱ የሠራተኛና የአሠሪውን መብቶች፣ የሁለቱን አገሮች ሉዓላዊነት በጠበቀ መንገድ እንዲፈጸም የሚያስችል እንደሆነ ተገልጿል፡፡

የምሕረት አሰጣጥና አፈጻጸም ሥነ ሥርዓት ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ ቀረበ

የምሕረት አሰጣጥና አፈጻጸም ሥነ ሥርዓት ረቂቅ አዋጅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀረበ፡፡ ረቂቅ አዋጁ ምሕረት የሚሰጥባቸውን ጉዳዮች እንዴት እንደሚለዩ፣ የምሕረት ውሳኔ አሰጣጥና የምሕረት ቦርድ የሚቋቋምበትን ሁኔታ ይዘረዝራል፡፡

ኢሕአዴግና ተቃዋሚ ፓርቲዎች በብሔራዊ መግባባት ላይ ቅድመ ድርድር አካሄዱ

ኢሕአዴግና 15 አገር አቀፍ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የፀረ ሽብርተኝነት ሕጉን አሁንም በቀጠሮ አሳድረው፣ የመጨረሻ በነበረው ብሔራዊ መግባባት አጀንዳ ላይ ቅድመ ድርድር አካሄዱ፡፡ የሁለቱ ወገኖች ድርድር በጥር ወር ነበር የተቋረጠው፡፡ ረቡዕ ግንቦት 22 ቀን 2010 ዓ.ም. ለድርድር ተቀምጠው የነበሩት ኢሕአዴግና ፓርቲዎቹ፣ ብሔራዊ መግባባት በሚለው አጀንዳ ላይ ለመደራደር የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች ምን መሆን አለባቸው? በሚለው ላይ ዘለግ ያለ ውይይት አካሂደዋል፡፡