Skip to main content
x

የኮከብ ምደባ ከተካሄደባቸው 365 ሆቴሎች ውስጥ አስገዳጅ መሥፈርት ያሟሉት 167 ብቻ መሆናቸው ታወቀ

የፖለቲካ ቀውሱ የቱሪስት ፍሰቱን አልገታም ተብሏል ከሦስት ዓመት በፊት በወጣውና ካቻምና በ365 ሆቴሎች ላይ በተደረገ የኮከብ ደረጃ ምደባ መሠረት ተገቢውን መሥፈርት በማሟላት ደረጃ ያገኙት ሆቴሎች 135 ብቻ እንደሆኑ ታወቀ፡፡ አብዛኞቹ የንፅህና፣ የአደጋ ጊዜ መውጫና ሌሎችም አስገዳጅ መሥፈርቶችን ማሟላት ባለመቻላቸው ነው ተብሏል፡፡