Skip to main content
x

በርካታ የኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች ቁጠባቸውን እያቋረጡ ነው

የኮንዶሚኒየም ቤቶች ባለቤት ለመሆን ከ900 ሺሕ በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች የተመዘገቡ ቢሆንም፣ አብዛኞቹ ወርኃዊ ቁጠባቸውን እያቋረጡ መሆኑ ታወቀ፡፡  የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር ነዋሪዎቹ ቁጠባቸውን የሚያቋርጡት ከአቅም ጋር በተያያዘ ከሆነ ምርጫቸውን ማስተካከል እንደሚችሉ አስታውቋል፡፡