Skip to main content
x

ሶማሊያ ከመዳረሻ አገሮች አውራ በሆነችበት የወጪ ንግድ አፈጻጸም የ1.35 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ተመዘገበ

በዚህ ዓመት ስድስት ወራት ውስጥ ከወጪ ንግድ ዘርፉ የ1.35 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የንግድ ሚኒስቴር አስታውቋል፡፡ ከአሥሩ ዋና ዋና መዳረሻ አገሮች ውስጥ ሶማሊያ በቻይና ተበልጣ ሁለተኛዋ ከፍተኛ የወጪ ንግድ መዳረሻ አገር ተብላለች፡፡